De stichting Internationaal Open Alkmaars Judotoernooi (OA), is in 1989 begonnen met de organisatie van een internationaal judotoernooi, kortweg de Open Alkmaarse. Aan dit toernooi kunnen jaarlijks 600 judoka's deelnemen.

De Alkmaarse zustersteden Troyes (FRA), Tata (HUN), Darmstadt (DEU) en Bath (GBR) nemen regelmatig met een afvaardiging deel aan het toernooi. Verder worden de Belgische, Duitse, Franse en Engelse judobonden aangeschreven en verzocht verenigingen af te vaardigen naar Alkmaar. In het recente verleden hebben de nationale jeugdselecties van Zweden en Noorwegen ook deelgenomen aan het toernooi. Wij hopen ook dit jaar weer op grote internationale belangstelling voor ons toernooi.

Vanuit Nederland weten niet alleen de topclubs de weg naar Alkmaar te vinden voor de Open Alkmaarse. Om de binding met de regio te onderstrepen, kunnen ook regionale clubs en verenigingen judoka's inschrijven. Als men zich maar realiseert, dat dit géén ontwikkelingstoernooi is. Bij voldoende deelnemers per categorie hanteren wij een systeem met dubbele eliminatie. Dit houdt in, dat een judoka bij verlies een herkansing krijgt. Echter, een tweede keer verliezen betekent einde toernooi.

Financiering van het toernooi wordt (naast het inschrijfgeld) gerealiseerd door de Grote Clubactie, waarbij de jeugdjudoka's van sportschool Randers Budosporen loten aan de man brengen. Ook zijn wij onze trouwe sponsors grote dank verschuldigd. Hiernaast wordt het toernooi al jarenlang ondersteund door de Gemeente Alkmaar. Hiervoor is het bestuur de gemeente zeer erkentelijk.

De Open Alkmaarse is trots, dat jaarlijks zeer veel scheidsrechters van hoog niveau bereid zijn om de wedstrijden in goede banen te leiden en de terechte winnaars van de mat te laten stappen.

Verder neemt een grote groep trouwe vrijwilligers jaarlijks de moeite om met hun inzet het toernooi te laten slagen. Mattenleggers, wegers, tafeljury, catering, kassamedewerkers, EHBO-ers, zaalwachten, zonder jullie zijn wij nergens. Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer op jullie rekenen.

Ook u kunt het toernooi ondersteunen! Als sponsor, of natuurlijk als vrijwilliger.