Wegingsregels

Alle deelnemers worden op de wedstrijddag gewogen. Bij de weging vindt eveneens controle plaats van het judopaspoort en de weegkaart. Elke judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht met meer dan 100 gram heeft direct uitsluiting tot gevolg in de opgegeven klasse.
Deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om op zaterdag 12 oktober 2018 tussen 15:00 uur – en 19:00 uur te wegen. Ompoulen op de wedstrijddag is mogelijk hier zijn wel kosten aan verbonden! Ingeschreven judoka’s die geen bondspaspoort en/of een geldige JBN Lidmaatschapskaart kunnen tonen, of waarvan de gegevens uit paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, kunnen van deelname worden uitgesloten.

Gewichtswijzigingen

Alle gegevens waaronder gewicht kunnen kosteloos online worden gewijzigd tot zondag 30 September 2019 00.00 uur. Op de wedstrijddag en zaterdag zijn de kosten € 5. De daarvoor benodigde nieuwe weegkaart kan op de wedstrijddag bij de kassa aangeschaft worden (deze is bij de weging aanwezig).


Stichting Open Alkmaars Judotoernooi is niet aansprakelijk voor het foutief aanmelden van de Judoka, De club of individu is zelf aansprakelijk voor de inschrijving welke online geheel te beheren is tot op de dag van de sluiting !